Artiks tietosuojakäytäntö

Henkilötietopolitiikka

Framkalla Europe AB, yritysnumero 556943-4227 ("jäljempänä Yritys", "me") kunnioittaa yksityisyyttäsi ja oikeuttasi hallita henkilötietojasi.

Tässä henkilötietokäytännössä kuvataan, mitä tietoja keräämme, mihin tarkoitukseen ja mihin tarkoitukseen mihin tarkoituksiin niitä kerätään, käsittelymme oikeudellinen perusta, millä tavalla voit hallita omia tietojasi ja miten voit ottaa meihin yhteyttä. Tätä tietosuojakäytäntöä
sovelletaan, kun käytät verkkosivustoamme ja/tai sovellusta ja verkkosivustomme tai Yrityksen hallinnoiman sovelluksen ("Palvelu") kautta tarjottuja palveluitamme. Yritys on vastuussa henkilötiedoista näiden ehtojen mukaisesti ja vastaa käsittelystä voimassa olevan

lainsäädännön mukaisesti. On tärkeää, että luet ja ymmärrät henkilötietokäytäntömme ennen Palvelun käyttöä.

Kaikki henkilötietojen käsittely Yhtiössä tapahtuu sovellettavan henkilötietolainsäädännön mukaisesti. EU/ETA-alueella niin sanottu tietosuoja-asetus (GDPR) on voimassa 25.5.2018 alkaen.

Keskeiset käsitteet

 1. Käsitellyt tiedot
 2. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta
 3. Oikeusperusta henkilötietojesi käsittelylle Yhtiössä
 4. Henkilötietojen turvallisuus ja siirto
 5. Sinun oikeutesi ja valintasi 6. Evästeet
 6. Linkit muille verkkosivustoille ja sosiaalisiin laajennuksiin
 7. Muutokset henkilötietokäytäntöön
 8. Lain valinta ja riitojenratkaisu
 9. Yhteystiedot


Henkilötieto on tieto, joka suoraan tai välillisesti yhdessä muiden tietojen kanssa voidaan yhdistää fyysiseen elävään henkilöön. Esimerkkejä henkilötiedoista ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sosiaaliturvatunnus ja sähköpostiosoite. Myös tiedot IP- numeroista ja käyttäjän käyttäytymisestä Palvelua käyttäessäsi voivat olla henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittely sisältää kaiken henkilötietojen käsittelyn, kuten keräämisen, analysoinnin, muuttamisen, rekisteröinnin ja tallentamisen.

Henkilötiedoista vastuussa oleva henkilö on henkilö, joka yksin tai yhdessä toisen kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot ja joka on vastuussa siitä, että käsittely tapahtuu sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

 1. Käsitellyt tiedot

Henkilötiedot, joita Yritys kerää ja käsittelee sinusta Palvelun käyttäjänä ovat:

 • Nimi

 • Puhelinnumero


  Sähköpostiosoite • Tunnusnumero (henkilötunnus, kansallinen tunnus tai

  organisaation numero) • Laskutusosoite • IP-osoite

  ja muut tiedot, jotka voit antaa itsellesi Palvelun puitteissa.

  Yritys tarvitsee yllä olevat tiedot voidakseen täyttää kanssasi tehdyn sopimuksen

  tilauksen tai palvelujen suorittamisesta. Jos päätät olla antamatta tiettyjä henkilötietoja, se

  voi johtaa siihen, että Yritys ei pysty toteuttamaan pyydettyä tilausta tai palvelua. Mikäli

  päätät luoda käyttäjätilin Yritykselle, Yritys tallentaa yllä olevat henkilötiedot myös tätä

  tarkoitusta varten. Tietyt tiedot kerätään automaattisesti, kun käytät Palvelua tai luot

  käyttäjätilin, mukaan lukien:

  • Tietoja Palvelun käytöstäsi, esim. kuinka navigoit Palvelussa ja mitkä niistä sivut, joilla olet käynyt


 • Tekniset tiedot laitteista, joilla käytät Palvelua, kuten IP-osoite, Laitteistotyyppi, käyttöjärjestelmä ja selainversio
 • Maantieteelliset tiedot
  • Palvelussa tai julkisten rekisterien kautta annetut osoitetiedot

Jotta henkilötietosi pysyisivät ajan tasalla ja oikein, voimme päivittää tietojasi myös julkisista rekistereistä, ensisijaisesti SPAR:sta.

 1. Käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusta

Käsittelemme henkilötietoja alla mainittuihin tarkoituksiin sekä muihin keräyshetkellä ilmoitettuihin tarkoituksiin:

Palvelun tarjoamiseen ja kanssasi tehdyn sopimuksen hallinnointiin, mukaan lukien käyttäjätilin luominen ja hallinta (jos päätät luoda käyttäjätilin);

Jotta voisit käyttää Palvelua, voimme luovuttaa henkilötietojasi alihankkijalle tai kolmannelle osapuolelle palvelu- tai tuotepyyntösi täyttämiseksi (kuten suoritettujen palveluiden maksun suorittamiseksi);

Jotta voisimme olla yhteydessä sinuun postitse, puhelimitse, sähköisessä viestinnässä (kuten tekstiviestillä, sähköpostilla, sähköpostilomakkeilla tai sosiaalisen median tileillä) tai muilla tavoilla, esim. jos otat yhteyttä asiakaspalvelun kautta, lähettää ilmoituksia ja tiedottaa päivityksistämme Palveluun ja käyttöehtoihin;

Palvelun teknisen toimivuuden varmistamiseksi;

parantaa jatkuvasti verkkojemme ja tietojärjestelmiemme turvallisuutta sekä analysoida sinun ja muiden käyttäjien Palvelun käyttöä (esim. mitä mobiililaitetta tai laitetta käytät);

Voimme tarjota sinulle osallistumista kilpailuihin verkkosivustolla. Kun osallistut tällaiseen kilpailuun, voimme pyytää sinua antamaan nimesi, osoitteesi, sähköpostiosoitteesi
ja puhelinnumerosi. Keräämme ja käsittelemme tällaisia tietoja tietosuojakäytäntömme mukaisesti.

Hallinnoi markkinointitoimia, kuten kilpailuja ja palkintoja;


Markkinointitarkoituksiin, mukaan lukien tuotteidemme ja palveluidemme sekä konserniyhtiöidemme tuotteiden ja palveluiden markkinointi sähköpostitse ja SMS/MMS-viestillä

Valvoa, ehkäistä, tutkia tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin liittyen Palvelun väärinkäyttöön tai Palvelun käyttöehtojen vastaiseen käyttöön tai oikeudellisiin toimenpiteisiin liittyen, petosepäilyyn tai mahdollisiin uhkia kohtaan Yhtiön tai muiden oikeudet;

Täyttääkseen laillisen velvoitteen.

Parantaa ja kehittää Palvelua ja uusia palveluita ja tuotteita

 1. Oikeusperusta henkilötietojesi käsittelylle Yhtiössä

Tarvittava käsittely sinun kanssasi tekemämme sopimuksen täyttämiseksi. Yritys käsittelee henkilötietojasi täyttääkseen kanssasi tekemämme sopimuksen (esim. edellä olevissa kohdissa mainittuihin tarkoituksiin).

Tarvittava käsittely Yhtiön tai kolmansien osapuolien oikeutettuihin etuihin liittyviin tarkoituksiin (etujen tasapainottaminen).

Tapauksissa, joissa käsittely on tarpeen Yhtiön tai kolmansien osapuolien oikeutettuihin
etuihin liittyviin tarkoituksiin, Yritys voi käsitellä henkilötietojasi etujen tasapainon perusteella.
Tällaisia etuja ovat Yrityksen kaupalliset intressit ylläpitää hyvää asiakassuhdetta kanssasi, tarjota sinulle Palvelun käyttöön liittyviä tietoja, parantaa ja kehittää Palvelua sekä markkinoida
Yhtiön ja Yhtiön konserniyhtiöiden tuotteita ja palveluita. (esim. edellä olevissa kohdissa määriteltyihin tarkoituksiin). "Laitellulla edulla" tarkoitetaan siis kiinnostustamme harjoittaa ja johtaa liiketoimintaamme, jotta voimme tarjota sinulle parhaat mahdolliset palvelut sekä hyvän ja turvallisen käyttökokemuksen. Meillä on esimerkiksi oikeutettu etu varmistaa, että markkinointi on sinulle merkityksellistä, joten voimme käsitellä henkilötietojasi mukauttaaksemme markkinointia etujesi mukaiseksi, esim. mukautettu Palveluiden käyttöön. Lailliset edut voivat tarkoittaa myös
käsittelyä, joka on myös sinun tai kolmannen osapuolen edun mukaista. Saatamme myös käsitellä henkilötietojasi:

 1. a) täyttää lakien ja asetusten tai tuomioistuimen määräyksen mukaiset velvoitteet;


 1. b) neuvotellessamme yrityksemme tai omaisuutemme myynnistä, anna mahdolliselle ostajalle tarvittavat tiedot asiakasrekistereistämme (mahdollisella ostajalla ei
  tällaisissa tapauksissa ole oikeutta käyttää tietoja muihin tarkoituksiin kuin yrityksemme arvostukseen);
 2. c) siirtää ne kolmannelle osapuolelle, joka on ostanut yrityksemme tai merkittävän osan omaisuudestamme ja henkilötietomme sisältyvät myyntiin;
 3. d) tai se on tarpeen ehtojemme valvomiseksi tai soveltamiseksi tai oikeuksien, omaisuuden, turvallisuuden, asiakkaidemme tai muiden henkilöiden suojelemiseksi.

Mikäli et enää halua saada meiltä ja/tai kumppaneiltamme markkinointia sähköpostitse, lähetä sähköpostia osoitteeseen hello@framkalla.com. Saatamme käsitellä henkilötietojasi suojellaksemme sinua (ja muita asiakkaita,
tavarantoimittajia ja kumppaneita) petoksilta, tunkeutumisilta ja muilta väärinkäytöksiltä palveluitamme käytettäessä ja varmistaaksemme, että Palvelumme ja

järjestelmämme ovat turvallisia. Kun käsittelemme henkilötietojasi etujen tasapainon
perusteella, varmistamme, että otamme huomioon ja tasapainotamme käsittelyn
mahdolliset vaikutukset sinuun (sekä myönteiset että negatiiviset) sekä etusi ja oikeutesi
sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Jos sinulla on näkemyksiä tai
vastalauseita käsittelyämme kohtaan, joka perustuu etujen tasapainoon, sinulla on oikeus vastustaa tällai Lisätietoja oikeuksistasi saat alla olevista tiedoista otsikon "Oikeutesi ja valintasi" alla.

Käsittely nimenomaisen suostumuksen tuella:
Yritys voi käsitellä henkilötietoja myös sinun nimenomaisella suostumuksellasi (esim. edellä olevissa kohdissa mainittuihin tarkoituksiin). Käsittely, joka on tarpeen lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi.

Yritys saattaa joutua käsittelemään henkilötietoja täyttääkseen lakisääteiset velvoitteensa, esim. kirjanpitoon tai tuomioistuimen tai viranomaisen päätöksen seurauksena (eli
edellä kohdissa määriteltyyn tarkoitukseen).

Saattaa käydä niin, että samoja henkilötietoja käsitellään useissa tarkoituksissa ja/tai useamman kuin yhden edellä mainitun laillisen perusteen tuella.

 1. Henkilötietojen turvallisuus ja siirto

 

Henkilötietojen siirto Yhtiön konserniyhtiöiden sisällä:

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa muille konserniin kuuluville yrityksille henkilötietojesi itsenäiseen käsittelyyn tietojen esittämiseksi ja käyttäjäkokemuksesi parantamiseksi
kyseisen yrityksen tuotteita ja palveluita koskevan markkinoinnin aikana. Esimerkkejä tällaisista tiedoista voivat olla yhteystiedot, sosiaaliturvatunnus ja majoitusmuoto. Jos jokin näistä yrityksistä ottaa sinuun yhteyttä, se ilmoittaa sinulle henkilötietokäytännöstä, jota

sovelletaan kyseisessä yrityksessä tapahtuvaan tietojenkäsittelyyn. Tämä tarkoittaa selvennyksenä, että muut yritykset voivat ottaa sinuun suoraan yhteyttä

ryhmä.

Henkilötietojen siirto kolmansille osapuolille:

Emme jaa, myy, siirrä tai muutoin luovuta henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa mainittujen

lisäksi, ellei laki tai oikeuden määräyksen johdosta meitä niin velvoita tai jos olemme saaneet

suostumuksesi tehdä niin. paljastaminen.

Yritys voi luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten esim. poliisille tai muulle viranomaiselle, jos se koskee epäillyn rikoksen tutkintaa tai olemme muutoin velvollisia luovuttamaan tällaisia tietoja lain tai viranomaisen päätöksen perusteella.

Yhtiö voi käyttää ulkopuolisia toimittajia suorittamaan tehtäviä Yhtiön puolesta, esim. IT- palvelujen tarjoamiseen, osoitetietojen päivittämiseen tai markkinoinnin ja
analytiikan auttamiseksi. Näiden palvelujen suorittaminen voi tarkoittaa, että Yhtiön toimittajat sekä EU/ETA:ssa että EU/ETA:n ulkopuolella pääsevät käsiksi henkilötietoihisi.

Nämä toimittajat käsittelevät henkilötietoja puolestamme kirjallisten henkilötietojen käsittelysopimusten ja ohjeidemme mukaisesti. Henkilötietojen käsittelijöillä, jotka pääsevät käsiksi henkilötietoihisi (esim. kun käytämme kolmatta osapuolta kerätäksemme
osoitetietoja tai tallentaessamme tietoja palvelimelle), ei anneta oikeutta käyttää henkilötietojasi muihin kuin kohdassa määriteltyihin tarkoituksiin. tämä
henkilötietokäytäntö, mutta sitä käytetään ensisijaisesti siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen Palvelun tarjoamiseksi.

Henkilötietojen siirto kolmansiin maihin:

Yritys tekee yhteistyötä vain henkilötietoja EU/ETA-alueella käsittelevien kumppaneiden kanssa. Mikäli Yritys valitsee EU/ETA-alueen ulkopuolisia toimittajia, esim.
pilvipalveluntarjoajia, Yhtiö ryhtyy tällöin erityisiin suojatoimenpiteisiin,


kuten sopimusten allekirjoittaminen, jotka sisältävät standardoidut mallilausekkeet

EU-komission hyväksymät tiedonsiirrot, jotka ovat saatavilla EU-komission verkkosivuilla tai yritykset, jotka ylläpitävät samaa suojaustasoa kuin EU/ETA-alueella mm. ovat liittyneet niin kutsuttuun Privacy

Shieldiin
EU:n ja Yhdysvaltojen välinen sopimus.

Tietoturva henkilötietojen suojaamiseksi:

Yritys suojelee yksityisyyttäsi ja korkeatasoista henkilötietojesi turvallisuutta.
Yhtiö on ryhtynyt asianmukaisiin turvatoimiin henkilötietojesi suojaamiseksi luvattomalta käytöltä, muuttamiselta, levittämiseltä tai tuhoamiselta. Kaikki henkilötietojesi käsittely tapahtuu tiukasti luottamuksellisesti.

Henkilötietojen säilyttäminen ja harventaminen:

Käsittely tapahtuu voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja tarkoittaa, että henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeen. Säilytämme henkilötietojasi niin
kauan kuin valitset käyttäjätilin kanssamme tai, jos sinulla ei ole käyttäjätiliä, kunnes valitsemasi palvelu
on valmis. Kuvamateriaali, jonka päätät julkaista kanssamme ja joka ei etene kehitykseen missään muodossa, poistetaan noin viikon kuluttua.

Kehitettävissä oleva kuvamateriaali on julkaistava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.

Jos tilaat uutiskirjeemme, yhteystietosi säilyvät niin kauan kuin haluat jatkaa uutiskirjeen vastaanottamista. Markkinointitarkoituksiin käytetään vain tarpeellisia yhteystietoja, jotka eivät ole vanhempia kuin 24

kuukautta irtisanomisen päivämäärästä olla asiakas.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tietoja harvennetaan ja poistetaan, kun se ei ole enää relevanttia
tai tarpeellista analysointia tai suoramarkkinointia varten siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Tietyt tiedot voidaan säilyttää pidempään muiden lakisääteisten vaatimusten, kuten kirjanpitolain, edellyttämällä tavalla.

Samat henkilötiedot voidaan tallentaa useisiin eri paikkoihin eri tarkoituksiin. Tämä voi tarkoittaa, että tiedot, jotka on poistettu järjestelmästä, koska ne eivät ole enää tarpeellisia, voivat jäädä toiseen järjestelmään, jossa ne tallennetaan toisen oikeusperustan tuella tai muuhun tarkoitukseen, jossa henkilötietoja edelleen tarvitaan.


 1. Sinun oikeutesi ja valintasi

Sinulla on henkilötietojesi käsittelyssä useita oikeuksia, jotka johtuvat sovellettavasta tietosuojalainsäädännöstä. Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä Yhtiöön tämän henkilötietoselosteen lopussa olevien yhteystietojen kautta.

Käyttöoikeus:

Sinulla on oikeus pyytää ja saada vahvistus siitä, käsitteleekö Yritys sinua koskevia henkilötietoja. Jos Yritys käsittelee sinua koskevia henkilötietoja, sinulla on oikeus saada maksutta tietoa käsittelystä sekä kopio käsiteltävistä henkilötiedoista. Mahdollisista lisäkopioista Yhtiöllä on oikeus periä kohtuullinen maksu, joka perustuu Yhtiön tällaisista kopioista aiheutuviin hallintokuluihin. Jos pyyntö on selvästi perusteeton tai kohtuuton, Yhtiö voi sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti periä kohtuullisen maksun tällaisesta pyynnöstä tai kieltäytyä noudattamasta pyyntöä.

Oikeus virheellisten henkilötietojen korjaamiseen:

Sinulla on oikeus saada sinua koskevat virheelliset henkilötiedot oikaistaan ilman aiheetonta viivytystä. Käsittelyn tarkoituksesta riippuen sinulla on myös oikeus täydentää puutteellisia henkilötietoja.

Oikeus poistaa ("oikeus tulla unohdetuksi")
Joissain tapauksissa sinulla on oikeus henkilötietojesi poistamiseen, esim.

jos henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;

jos käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi ja myöhemmin oikeus tietojen poistamiseen (edellyttäen, että käsittelylle ei ole muuta laillista perustetta);

jos vastustat käsittelyä eturistiriitojen perusteella eikä käsittelylle ole painavampia oikeutettuja syitä (sinulla on kuitenkin aina oikeus etujen tasapainottamiseen perustuen suoramarkkinointiin käytettyjen henkilötietojen poistamiseen);

jos henkilötietoja on käsitelty laittomasti tai ne on poistettava lakisääteisen velvoitteen vuoksi;


Poisto-oikeus ei kuitenkaan koske tietyissä tapauksissa, esim. jos käsittely on tarpeen, jotta yritys voi täyttää oikeudellisen velvoitteen tai jotta yritys voi esittää, panna täytäntöön tai puolustaa oikeudellisia vaatimuksia.

Oikeus rajoittamiseen:

Joissain tapauksissa sinulla on oikeus pyytää, että yritys rajoittaa henkilötietojesi
käsittelyä, esim. jos et pidä henkilötietojasi oikeina, jotta Yhtiöllä on aikaa tarkistaa tämä, jos käsittely on laitonta etkä halua meidän poistavan tietoja, jos Yritys ei enää tarvitse tietoja, mutta tarvitset niitä oikeudellisia vaatimuksia tai jos vastustat yrityksen käsittelyä etujen tasapainon perusteella, ennen kuin varmistetaan, ovatko Yhtiön tai kolmannen
osapuolen oikeutetut syyt tärkeämpiä kuin sinun oikeutetut syysi.

Oikeus vastustaa:

Sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä eturistiriitojen perusteella, mukaan lukien profilointi. Yritys ei saa jatkaa tällaisten henkilötietojen käsittelyä, ellei se pysty esittämään sellaiselle käsittelylle painavia oikeutettuja syitä, jotka painavat etujasi,
oikeuksiasi ja vapauksiasi. Yritys voi kuitenkin jatkaa käsittelyä oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Jos vastustat käsittelyä suoramarkkinointia varten, joka tapahtuu etujen tasapainon tukena, Yhtiö ei saa enää käsitellä henkilötietojasi tähän tarkoitukseen. Voit kieltäytyä vastaanottamasta meiltä markkinointiviestejä milloin tahansa napsauttamalla "peruuta tilaus" sinulle lähettämissämme sähköposti- ja tekstiviesteissä.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen:

Joissain tapauksissa sinulla on oikeus siirtää henkilötietosi toiselle
rekisterinpitäjälle, esim. jos käsittely perustuu suostumukseen tai sinun ja Yrityksen väliseen sopimukseen ja sillä ehdolla, että käsittely tapahtuu automaattisesti. Jos se on
teknisesti mahdollista, siirtäminen tapahtuu suoraan Yhtiöstä toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle:

Jos uskot, että emme kunnioita oikeuksiasi, olet tervetullut ottamaan meihin yhteyttä ja sinulla on myös oikeus tehdä valitus Yksityisyyden suojaviranomaiselle.


 1. Evästeet

Kun vierailet verkkosivuillamme, käytämme evästeitä ja vastaavia

seurantatekniikat. Sivustomme käyttää evästeitä erottaakseen sinut muista käyttäjistä. Tämä auttaa
meitä tarjoamaan sinulle käyttäjänä parhaan mahdollisen kokemuksen, kun vierailet
verkkosivuillamme, sekä pystymään kehittämään verkkosivustoa, tuotteitamme ja palveluitamme.
Eväste on pieni tiedosto, joka koostuu pienistä tekstiriveistä ja numeroista, jotka tallennetaan
tiedostona kiintolevyllesi tai selaimeesi. Evästeet sisältävät tietoja, jotka siirretään tietokoneesi kiintolevylle. Saadaksesi parhaan mahdollisen kokemuksen tästä verkkosivustosta ja hyödyntääksesi räätälöityjä ominaisuuksia, tietokoneesi, tablettisi tai älypuhelimesi tulee asettaa hyväksymään evästeet. Vierailemalla tai käyttämällä tätä verkkosivustoa selaimesi ollessa asetettu hyväksymään evästeet, hyväksyt siten evästeiden käytön seuraaviin tarkoituksiin.

Prestashop-evästeet: asiakastietojesi säilyttämistä ja sisäänkirjautumista varten tarkoitetut evästeet vanhenevat 20 päivää viimeisen yhteydenoton jälkeen.

Sentry: alusta, jota käytämme virheiden tarkistamiseen

Google Analytics -evästeet: analyyttisiin tarkoituksiin

Facebook-evästeet: analyyttisiin tarkoituksiin

Voit estää evästeet milloin tahansa poistamalla käytöstä selaimesi asetuksen, joka sallii evästeiden käytön. On tärkeää huomata, että jos käytät selaimessasi asetusta, joka estää kaikki evästeet (mukaan lukien välttämättömät evästeet), on mahdollista, että et voi enää käyttää kaikkia

Nettisivu.

 1. Linkit muille verkkosivustoille ja sosiaalisiin laajennuksiin

Tapauksissa, joissa Palvelu viittaa (linkkee) kolmannelle osapuolelle kuuluvalle verkkosivustolle tai materiaaliin, tällainen viittaus on tarkoitettu vain palveluksi käyttäjälle ja Yritys irtisanoutuu kaikesta vastuusta siitä ja sen mahdollisesta henkilötietojen käsittelystä.


Palvelussa sinulle voidaan joskus tarjota jakaa Palvelun tietoja sosiaalisessa mediassa, kuten Facebook tai Twitter toteutetun sosiaalisen laajennuksen (kuten tykkää-
painikkeen) kautta. Meillä ei ole vaikutusta tietoihin, joita sosiaalinen media kerää näiden laajennusten avulla, jos päätät käyttää niitä. Siksi kehotamme sinua pitämään itsesi ajan tasalla sosiaalisten lisäosien kautta tapahtuvan tiedonkeruun tarkoituksesta ja laajuudesta.

 1. Muutokset henkilötietokäytäntöön

Pidätämme oikeuden muuttaa henkilötietokäytäntöämme ilman
ennakkoilmoitusta. Mikäli merkittäviä muutoksia tapahtuu, niistä ilmoitetaan Verkkosivustolla tai lähetetään sinulle sähköpostitse. Löydät aina päivitetyn version täältä.

 1. Lain valinta ja riitojenratkaisu

Tämän henkilötietokäytännön mukaista henkilötietojesi käsittelyä ja Palvelun käyttöäsi tulkitaan Ruotsin lainsäädännön mukaisesti. Riidat on ratkaistava Ruotsin yleisessä tuomioistuimessa, ellei pakottava laki toisin edellytä.

 1. Yhteystiedot

Jos haluat lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tai sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä:

Yritys Framkalla Europe AB Sähköpostiosoite: hello@framkalla.com

Tämä henkilötietokäytäntö on voimassa 22.5.2018 alkaen